مرور برچسب

بیماریهای کیوی

تغییر مصوبه وزارت کشاورزی در عرض ۲۴ ساعت/ صادرات کیوی دوباره آزاد شد+ سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ثمر اقتصادی درحالی که روز دوشنبه 7 مهر ماه زهرا جلیلی مقدم مدیرکل دفتر میوهای گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی از ممنوعیت صادرات کیوی تا 15 مهرماه با بریکس زیر 6.2 برای حفظ بازار های خارجی…