مرور برچسب

بیماریهای قارچی

زمان سمپاشی درختان میوه و تاثیرات آنها

برای سمپاشی درختان میوه، زمان های خاصی مدنظر است که اگر کشاورز و باغدار حرفه ای باشید باید با این زمان آشنا باشید ولی اگر تازه کار هستید و به تازگی وارد این حرفه شده اید باید با زمان سمپاشی درختان میوه آشنا شوید.