مرور برچسب

بومی‌سازی سموم و آفت‌کش‌ها

فراخوانی برای بومی‌سازی سموم و آفت‌کش‌ها منتشر شد

ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، این معاونت برای حمایت از تقویت توان ملی در حوزه کشاورزی، از طرح‌های مختلف برای بومی‌سازی سموم و آفت‌کش‌ها در این حوزه حمایت می‌کند. در این راستا، از شرکت‌های فعال، دعوت شده است تا…