مرور برچسب

بهترین زمان محلول پاشی کود روی برگ گیاهان

عوامل موثر در محلول پاشی کود روی برگ گیاهان

محلول پاشی كود روی برگ گیاهان روشی تکمیلی برای کاهش مصرف کود و جذب آن از طریق برگ می‌باشد. زمان مناسب برای در نظر گرفتن محلول پاشی کود زمانی است که کمبود ماده مغذی خاص بر اساس علایم بینایی یا تجزیه و تحلیل خاک مشهود باشد. محلول پاشی كود
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )