مرور برچسب

بهترین زمان سمپاشی علفهای هرز

مدیریت علف های هرز

مدیریت علف های هرز در باغ یکی از کارهای مهم در مرحله داشت گیاهان است که باید توسط کشاورزان مورد توجه فراوان قرار گیرد. مدیریت علف های هرز بسیاری از اوقات علف های هرز ممکن است در باغ و اطراف آن مزاحمت ایجاد کنند. آنها از نظر

روش های مبارزه با علف های هرز

علف هرز به هر گیاهی گفته می شود که به غیر از گیاه اصلی کاشته شده در مزرعه روییده شود بعضی از گیاهان ماهیتاً علف هرز می باشند. مثل یولاف و پیچک صحرایی ولی بعضی از گیاهان فقط در شرایط خاص، علف هرز می باشند. مثلاً در مزرعه گندم، رشد گیاه جو

راههای تشخیص علف هرز از جوانه گیاه اصلی

با تشخیص علف هرز به موقع از بذر های کاشته شده باشد، می توان از همان ابتدا، کار علف‌های هرز را یک سره کرد. علف‌های هرز ممکن است حتی پیش از این که گل و گیاهان شما به رشد کامل برسند، آن ها را از بین ببرند. تشخیص علف هرز با فرا رسیدن

بهترین زمان سمپاشی درختان میوه

زمان سمپاشی درختان میوه یکی از پارامترهای مهم در رسیدگی درختان میوه است زیرا همه ی ما می دانیم که برای داشتن درختان میوه پربار و سالم باید به آنها رسیدگی کرد. زمان سمپاشی درختان میوه برای سمپاشی درختان میوه، زمان های خاصی مدنظر است

مبارزه با علفهای هرز به صورت بیولوژیک و شیمیایی

از زمان های دور علفهای هرز به عنوان رقیب گیاهان زراعی به شمار میرفت که این علفها به کاهش میزان تولید و کیفیت تولید کمک میکردند.در تعریف علف هرز ابتدا باید بگوییم که به هرگونه گیاهی که در زمین بروید و جزو گیاهان کاشته شده و مورد نظر نباشد

کنترل علف های هرز با استفاده تکنولوژی های نوین

کنترل علف های هرز با استفاده تکنولوژی های نوین چون علف های هرز یکی از عمده ترین مشکلات در روند تولید محصولات کشاورزی است بسیار با اهمیت است. کنترل علف های هرز با استفاده تکنولوژی های نوین در بسیاری از مزارعی که از روش‌های سنتی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )