مرور برچسب

بستر مرطوب و تغذیه طیور

رطوبت بستر طیور:چگونگی بوجود آمدن و پیامدهای آن

به مکان هایی که در مرغداری برای نگه داری طیور اختصاص داده شده بستر طیور می گویند. در مرغداری ها بسیاری از متخصصین با مشکل خیس شدن و ایجاد رطوبت در بستر طیور مواجه شده اند و در صدد راه‌ حل برای حل این مشکل بوده اند. با ما همراه باشید تا…