مرور برچسب

بزهای شیری

بزهای شیری که «قدّ گاو» شیر می‌دهند

یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی، توجه به روشهای پربازده تولید اقتصادی است. این مقاله تلاش کرده، با معرفی روش بدیع «تولید اینتنسیو شیر از دام سبک» یکی از راهکارهای مهم تولید اقتصادی شیر در کشور را موشکافی و بررسی کند.

بز سانن فرصت سرمایه گذاری یا سراب نابودی

بز سانن در هندوستان به گاو فقرا مشهور شده است. آیا سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش بز سانن منطقی و مقرون‌به‌صرفه است؟ درحال‌حاضر نرخ هر رأس بز چقدر است؟ هر بز، روزانه چقدرم شیر که از محصولات دامی هست تولید می‌کند؟ برای یافتن پاسخ سوالات خود با…