مرور برچسب

برگ سبز چای

برداشت برگ سبز چای ۵ درصد افزایش یافت

جهانساز رئیس سازمان چای گفت چایکاران شمال امسال از حدود 20 هزار هکتار مزرعه چای، 133 هزار تن برگ سبز چای برداشت کردند.ارزش این میزان چای 513 میلیارد تومان است. وی افزود: 46 درصد چای برداشت شده در شمال کشور از نوع درجه یک است. رئیس…