مرور برچسب

برنامه کوددهی پاییزه درختان

بهترین زمان کوددهی به گیاهان

زمان کوددهی به گیاهان معمولاً با رژیم آبیاری در زمان های خاصی از سال همزمان است. مواد مغذی موجود در کودها با کمک آب آبیاری به عمق خاک راه پیدا می کنند، کودها باید در آب جاری حل شوند و از سطح به سمت ریشه های تغذیه کننده حرکت کنند. …

کوددهی پاییزه درختان و معرفی کودهای مناسب برای انجام آن

کوددهی پاییزه درختان کوددهی پاییزه درختان در نقاط معتدل و گاها سردسیرتر کشاورزی صورت می‌گیرد. درخت های مختلفی هسته‌دار و میوه‌دار مانند پرتقال و زردآلود کاشته می‌شود که درخت های کاشته در این فصل نیز مانند فصل‌های دیگر نیاز به کود مناسب…

کوددهی در پاییز و معرفی کودهای مناسب

رسیدگی به درختان همزمان با تغییر فصل باید انجام گیرد. برای مثال کوددهی در پاییز از جمله اقداماتی است که لازم است برای محافظت از درختان و کمک به باروری بیشتر آن ها در فصل بهار باید انجام شود. به هر حال درختان، گل ها، چمن  و... موجودات زنده…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )