مرور برچسب

برنامه کوددهی زعفران

توصیه مصرف کود برای زعفران در مراحل مختلف

کشاورزان با تجربه و دانش، از مصرف کود برای زعفران در مراحل کلیدی رشد زعفران با هدف افزایش هر چه بیشتر عملکرد نهایی بسیار بهره می‌برند. مصرف کود برای زعفران مصرف کود برای زعفران در صورتی که کود با کیفیت در زمان و مقدار مناسب استفاده

کود سفید برای زعفران

کود سفید برای زعفران در واقع همان کود اوره‌ی شناخته شده‌ بین کشاورزان است که مقدار مصرف بالایی نیز دارد.این کود اوره به دلیل درصد بالای نیتروژنی که دارد می‌تواند به سرعت، رشد رویشی گیاه را افزایش دهد. کود اوره چیست؟ این کود به دلیل
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )