مرور برچسب

برنامه جهانی غذا

فائو: جمعیت گرسنگان در ایران کاهش یافت/ هشدار درباره کاهش امنیت غذایی در جهان

به گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران، گزارش جدید سازمان ملل متحد (تدوین شده توسط فائو، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، یونیسف، برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی بهداشت) درباره وضعیت امنیت غذایی و تغذیه نشان می‌دهد