مرور برچسب

بردوفیکس در همراه بازار کشاورزی

کاربرد قارچ کش بردوفیکس چیست؟چگونه بردوفیکس دستی درست کنیم؟

قارچ کش بردوفیکس چیست ؟خواص فیزیکی و شیمیایی بردوفیکس بردوفیکس قارچ کش و باکتری کش حفاظتی تماسی است که برای پیشگیری و درمان انواع بیماری های درختان میوۀ دانه دار،هسته دار،نیمه گرمسیری خزان دار،خشکباری، همیشه سبز، دانه ریز، سبزی، صیفی،…

عارضه پوسیدگی ریشه و طوقه در هسته داران

بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه و طوقه یا پوسیدگی فیتوفتورایی باعث آسیب به بسیاری از محصولات کشاورزی می شود. درختان سیب، هلو، زردآلو، گلابی و گیلاس جزو حساس ترین درختان دانه دار و هسته دار نسبت به این بیماری می باشند. میزان خسارت بیماری روی…