مرور برچسب

بذر مال کردن

بذرمال کردن و آشنایی با انواع آن

بذر مال کردن یعنی آغشته نمودن بذر قبل از کاشت با ترکیب یا ترکیباتی که باعث افزایش قدرت جوانه زنی بذر، افزایش حجم ریشه، استقرار بهتر و مناسب گیاهچه شود.‎ هدف از بذر مال کردن بذور: بذرمال کردن بذور به منظور تغذیه و ضدعفونی کردن آنها
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )