مرور برچسب

بذر مال کردن

آشنایی با انواع بذر مال کردن

بذر مال کردن یعنی آغشته نمودن بذر قبل از کاشت با ترکیب یا ترکیباتی که باعث افزایش قدرت جوانه زنی بذر، افزایش حجم ریشه، استقرار بهتر و مناسب گیاهچه شود.‎ هدف از بذر مال کردن بذور: بذرمال کردن بذور به منظور تغذیه و ضدعفونی کردن آنها
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )