مرور برچسب

بذر عدس

کاشت ، داشت و برداشت عدس

عدس از نظر داشتن پروتئین بسیار غنی و سرشار است. داشتن این مواد پروتئینی موجب توجه به کاشت ، داشت و برداشت عدس شده است. کاشت ، داشت و برداشت عدس (کاشت) عدس سازگاری زیادی به انواع خاکها نشان می دهد و می توان در خاکهای رسی سنگین تا
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )