مرور برچسب

اپلیکیشن ثمر

سم کنه کش بروموپروپیلات و نحوه مصرف آن

سم کنه کش بروموپروپیلات (نئورون), کنه‌­کش غیرسیستمیک, از گروه بنزیلات می‌باشد که با نحوه اثر تماسی و تدخینی طیف وسیعی از کنه ­های گیاهی را در بسیاری از محصولات زراعی و باغی کنترل می‌کند. سم کنه کش بروموپروپیلات نام

بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه

بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه هیشه به عنوان یکی ازعوامل محدودکننده کشت مطرح بوده اند. ویروس ها جز عوامل بیماری زا بسیار ریز می باشند و از لحاظ اهمیت و میزان خسارت بعد از قارچ ها در رده دوم قرار دارند. کنترل همزمان بیماری های

علف هرز سوروف

علف هرز سوروف سومین گیاه هرز زیان‌آور جهان و گیاه هرز درجة اول و برجستة مزارع برنج در سراسر جهان است. بیشتر در نواحی معتدل تا معتدل گرم می‌روید و در مراحل اولیة رشد، شباهت فراوانی به برنج دارد و پس از رشد تولید بذر می‌نمایند و این بذرها

خیار گلخانه ای و حساسیت آن به شوری خاک

خیار گلخانه ای حساسیت ویژه ای به شرایط محیطی دارد که سبب کاهش عملکرد و کیفیت آن می شود. از میان این عوامل می توان به شوری خاک و آب، حساسیت به یون هاي ویژه مثل کلسیم، منیزیم، سدیم، کلر، پرکلرات، نور، دما، رطوبت و علفکش گلايفوسیت

۹ روش برای رفع شوری خاک

شوری خاک یکی از مشکلات بسیار مهم در امر زراعت و کشاورزی می‌باشد که تاثیرات منفی روی رشد گیاهان و در نتیجه کاهش محصولات کشاورزی دارد. از این رو نیاز است تا به طریقی این مشکل را برطرف نمود. به خاکی که میزان نمک آن فراتر از حد تحمل
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )