مرور برچسب

اهمیت بهداشت دام

اهمیت رعایت اصول بهداشت جایگاه دام

رعایت اصول بهداشت جایگاه دام نيز از اهميت برخوردار است خصوصا در ورودي دامداري كه بايد حوضچه ضد عفوني داشته و حتما بايد هميشه از ماده ضد عفوني مناسب و موثر پر بوده و هر از چند گاهي كنترل گردد ، خصوصا بعد از بارندگيها نياز به افزودن
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )