مرور برچسب

اهمیت استفاده از پرده ذخیره انرژی

پرده ذخیره انرژی در گلخانه ها

هنگامی که نوبت اضافه کردن پرده ذخیره انرژی (گاهی اوقات به آنها پتوی گرمایی نیز گفته می­شود) در گلخانه می شود، همه روی صرفه جویی انرژی متمرکز می شوند. و مطمئناً صرفه جویی در مصرف انرژی بایستی به عنوان یکی از عوامل اصلی در تصمیم گیری هر
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )