مرور برچسب

انگور دیم

آبیاری درختان انگور به زبان ساده

آبیاری درختان انگور به طور مؤثر، برای رشد و میوه دهی مناسب درخت انگور ضروری است. درخت انگور می‌تواند خود را با شرایط کم آبی سازگار کند. ولی میوه دهی کمتری نسبت به حالت عادی خواهد داشت. آبیاری به طور عمیق و کامل به نحوی که…

احداث و نگهداری باغات دیم انگور

آماده‌سازی زمين برای احداث باغات دیم انگور ؛ پس از جمع‌آوری سنگها و حذف علفهاي هرز به‌ منظور افزایش عمق توسعه ریشه و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب، عملیات شخم عمیق و اصلاح بافت خاک از طریق افزودن کودهای حیوانی و مواد آلی انجام میگیرد. …