مرور برچسب

انواع ضدعفونی کننده و داروهای آبزیان

آشنایی با مواد ضدعفونی کننده و داروهای آبزیان

مواد ضدعفونی کننده و داروهای آبزیان نقش بسیار مهمی در پرورش ماهی تجاری ایفا می‌کنند. از آنجایی که تراکم سامانه‌های پرورش مدام در حال افزایش است بروز بیماری‌های واگیردار می‌تواند تلفات و خسارت سنگینی به آبزی پرور تحمیل کند. اهمیت داشتن
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )