مرور برچسب

انواع توت فرنگی

انتخاب رقم مناسب توت فرنگی برای کشت و پرورش

انتخاب بهترین رقم ممکن، برای موفقیت هر سرمایه گذاری در توت فرنگی حیاتی است. اعمال بهترین روش های زراعی نیز نمی توانند خسارت ناشی از انتخاب ارقام ضعیف را جبران کنند. عملکرد ارقام توت فرنگی به نوغ خاک و کنترل شرایط محیطی در گلخانه ارتباط…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )