مرور برچسب

انواع بیماریهای مهم گلرنگ

چگونگی کاشت و پرورش گیاه گلرنگ

گیاه گلرنگ گیاهی است یکساله،ارتفاع ان در حدود 65/0 متر کمی خاردار و منظره کلی ان بخصوصگلهایش شباهت با خارخسک دارد. برگهای آن بدون دمبرگ پهن و موجدار با دندانه های منتهی به خارهای ظریف است.رگبرگها در سطح زیرین برگ برجسته و نمایان می

بیماریهای مهم گلرنگ و چگونگی کنترل آن ها

بیماریهای مهم گلرنگ که شامل بیماری زنگ ،سفیدک سطحی ،لکه قهوه ای و... هستند میتوانند خسارت های زیاد و جبران ناپذیری به مزرعه وارد میکند. گلرنگ به بیماریهای خاکزی حساس بوده و نبایستی بیش از یکبار طی چهار سال متوالی در یک قطعه زمین کاشته شود
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )