مرور برچسب

انواع بیماریهای سیب زمینی

مهمترین بیماریهای سیب زمینی

بیماریهای سیب زمینی از مهمترین تهدید کننده های نابودی این ماده ارزشمند غذایی است که بایستی برای رفع این تهدید به روشی موثر اقدام نمود ، در زیر به بعضی از مهمترین این بیماریها می پردازیم . مهمترین بیماریهای سیب زمینی ۱- پوسیدگی ریشه
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )