مرور برچسب

انواع آفات و بیماری های خرما

مهم ترین آفات و بیماری های خرما

شناخت و کنترل آفات و بیماری های خرما ، با توجه به اهمیت خرما در ایران چون خرما جزء معشیت خیلی از کشاورزان استان های جنوبی بوده از اهمیت زیادی برخورداراست. حفظ کیفیت خرما در مراحل کاشت، داشت و برداشت در برابر بیماری ها و آفات بسیار مهم

بیماری لکه برگی خرما ،علایم و چگونگی کنترل آن

بیماری لکه برگی خرما از طریق هرس نکردن علف های هرز، افزایش رطوبت و تلنبار کردن اضافات نخل خرما در باغ، گسترش می یابد. هرس نشدن درختان، جدا نکردن برگ های خشک پایینی درخت باعث رشد قارچ در ضایعات و در بین علف های هرز شده و به صورت
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )