مرور برچسب

انجیر خشک در تهران

انجیر،کاشت ،داشت و برداشت ؟

انجیر ( Ficus carica ) گياهي از خانواده Moraceae كه گلهاي نر و ماده آن جدا از هم و بصورت فشرده در روي قسمت داخلي محور گل آذين واقع شده اند. از نظر گياهشناسي انجير ميوه مركب است يعني مجموعه اي از ميوه هاي كوچك خشك در…