مرور برچسب

انجمن صنایع خوراک دام

ارز ۴۲۰۰ تومانی مواد افزودنی و ویتامین‌ها از نهاده های دامی حذف شد

رئیس انجمن صنایع خوراک دام با بیان اینکه ارز دولتی واردات مواد افزودنی خوراک دام و مکمل‌ها حذف شده است، استفاده از گندم به جای خوراک دام به دلیل گرانی نهاده‌ها را امری معمول خواند.