مرور برچسب

انار

آموزش کاشت انار و نکاتی که برای رشد بهتر درخت انار باید بدانید

انار از میوه هایی است که در مناطق نیمه گرمسیری از ایران کشت می شود و در مناطق لرستان، فارس، کردستان و بختیار درختان این میوه ها به خوبی رشد کرده و میوه های مرغوبی از آن کشت می شود شیوه کاشت و تکثیر انار بسیار راحت است و قلمه زنی بهترین روش…

ارز آوری آب انار 15 برابر نفت!

آیا می دانستید یک بشکه آب میوه انار ارز آوری آب انار 15 برابر نفت می‌تواند داشته باشد؟ «ارز آوری آب انار 15 برابر نفت یعنی یک بشکه آب میوه انار می‌تواند حدود ۱۵ برابر نفت ارزآوری داشته باشد» این مهم ترین بخش صحبت های یکی از اعضای هیئت…