مرور برچسب

الگوی کشت

پیشنهاد حذف یا کاهش بودجه طرحهای آب یاری نوین از مرکز پژوهش مجلس

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، از اوایل دهه ۱۳۹۰ مراجع معتبر داخلی و خارجی نسبت به کارکرد سامانه‌های نوین آبیاری در صرفه‌جویی واقعی آب کشاورزی دچار تردید شدند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به اهمیت