مرور برچسب

افزایش عملکرد میوه در درختان

راهکارهای افزایش عملکرد میوه در درختان

مهمترین پارامتر‌هایی که به صورت مستقیم در افزایش عملکرد میوه باغات میوه تاثیر دارند وزن میوه، اندازه میوه وتعداد میوه هستند. درختانی که تعداد میوه‌های زیاد، درشت‌تر و با وزن زیاد دارند، عملکرد بالایی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )