مرور برچسب

اصلاح شوری خاک

شوری خاک و راه‌های مقابله با آن

بسیاری از مناطق دنیا با مشکل شوری آب و خاک روبرو می‌باشند که باعث شده شوری خاک و راه‌های مقابله با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خاک‌های شور به‌طور عمده در مناطق خشک و نیمه خشک یافت می‌شود و دارای مقدار زیادی نمک‌های معدنی می‌باشند.…

کیفیت آب آبیاری در کشاورزی ، مدیریت و اصلاح آن

کیفیت آب آبیاری در کشاورزی ، مدیریت و اصلاح آن در مناطق خشک از اهمیت ویژه ای برخودار است. با توجه به کمبود آن، استفاده از آبهای نامناسب و حاوی مقدار زیادی نمک های محلول و یا سدیم، بی کربنات و بور روز به روز روند افزایشی دارد. استفاده…

آیا شوری خاک اصلاح پذیر است ؟

شوری خاک یک مشکل بسیار مهم است که می تواند اثرات بسیار منفی را بر روی زمین های زراعی به وجود آورده و مشکلات بسیار مهمی را برای کشاورزان به وجود بیاورد و توجه به این موضوع لازم است تا اقدامات بسیار مهم و ویژه‌ای را برای مقابله با شوری…