مرور برچسب

اسفناج

آفات و بیماری های گیاه اسفناج

آفات و بیماری های گیاه اسفناج می توانند به گیاه اسفناج صدمه زده و آن را مورد حمله قرار دهند. رایج‌ترین آفات و بیماری های گیاه اسفناج عبارتند از: آنتراکنوز Anthracnose Colletotrichum spp. بوته‌میری و پوسیدگی ریشه Damping off and

آفت مگس مینوز اسفناج

آفت مگس مینوز اسفناج نیز دارای دامنه بسیار وسیعی بوده و تا کنون بیش ازز ۴۰ گونه گیاهی گزارش شده است.این آفت که به آفت مگس چغندر هم معروف هست یکی از آفات مهم اسفناج به شمار می رود. آفت مگس مینوز اسفناج  این آفت در استان‌های خوزستان،

آشنایی با پرورش سبزیجات برگی

سبزیجات برگی گروهی از گیاهان هستند که از برگ آنها به عنوان سبزي خوردن و خورشی، استفاده غذایی می گردد. سبزیجات برگی این مدل سبزیجات به علت تامین انواع ویتامین، عناصر غذایی، فیبر و غیره اهمیت زیادي در تغذیه و سلامتی انسان دارند. 
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )