مرور برچسب

استفاده از آب‌های نامتعارف

توسعه زراعت چوب با آب‌های نامتعارف

 جواد میرعرب رضی مجری زراعت چوب کشور در نشست مشترک سازمان جنگل‌ها، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و سازمان آب و فاضلاب کشور با موضوع راهکارهای استفاده از آب‌های نامتعارف برای توسعه این کار که در محل سازمان جنگل‌ها برگزار شد، گفت: در سنوات…