مرور برچسب

استرس گیاهان

استرس گیاهی و راهبردهای مقابله با آن

استرس گیاهی شرایطی است که در آن گیاه در شرایط محیطی غیرمطلوب رشد می‌کند و نیازهای آن افزایش می‌یابد. استرس گیاهی به هر شرایط نامطلوبی مرتبط است. هر ماده‌ای که روی متابولیسم گیاه، تولیدمثل آن، رشد ریشه یا رشد گیاه، اثر منفی بگذارد، گیاه را

استرس یا تنش در گیاهان و آشنایی با انواع آن

استرس یا تنش در گیاهان به چه معنی است؟ استرس یا تنش در گیاهان به شرایطی گفته می شود که بر رشد و عملکرد گیاهان تأثیر منفی می گذارد. بنابراین استرس های وارد شده به گیاهان باعث ایجاد پاسخ های متفاوتی در گیاهان می شود. ممکن است بیان ژنی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )