مرور برچسب

استرس سرمایی گوساله ها

مدیریت استرس سرمایی گوساله ها

استرس سرمایی گوساله هنگامي رخ میدهد كه هوا در زمستان سرد مي شود، گوساله ها ميبايد هم براي حفظ درجه حرارت بدن، و هم براي انجام وظيفه اعضاي بدن خود گرماي بيشتري توليد كنند. استرس سرمایی گوساله بدن گوساله به هنگام تولد، ذخيرة انرژي
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )