مرور برچسب

استخرهای ژئوممبران

ژئوممبران و کاربرد آن در عایق استخر

آب مایع حیات است برای همه مخلوقات زنده ،در کشاورزی و باغداری نیز بحث آب و مدیریت و هدایت و نگهداری و ذخیره آن از دیر باز مورد توجه کارشناسان و متخصصان این رشته بوده است و ایده و طرحهای مختلفی از دیر باز مورد توجه بوده است . …