مرور برچسب

استانداردهای محل نگهداری اسب

محل نگهداری اسب و استاندارد های آن

محل نگهداری اسب باید کمی بلندتر از سطح همجوارش باشد و تا حد امکان، خشک و نفوذ ناپذیر باشد. در محل نگهداری اسب باید آب آشامیدنی سالم و کافی وجود داشته باشد. این مکان باید در جایی دور از جمعیت انسانی، شهر و کارخانه ها اما نزدیک جاده ساخته

استانداردهای محل نگهداری اسب

استانداردهای محل نگهداری اسب کاملا باید رعایت شده و محکم باشد و به خوبی آخور داخل آن وجود داشته باشد و همیشه نسبت به تمیز کردن جایگاه و اصطبل اسب اقدام کنید و هر از چندگاهی آنها را به یک محیط به نام مانژ ببرید تا باعث هوا خوردن آنها شود.
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )