مرور برچسب

ارز واردات چای

ارز چای داده نمی‌شود/ هشدار درباره کمبود در سه ماه آینده

رئیس کمیسیون تخصصی چای از کاهش ۴۰ درصدی واردات این محصول در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به وابستگی ۸۰ درصدی به واردات این محصول و عدم اختصاص ارز جدید به واردات آن در یک ماه گذشته امکان افزایش قیمت افسار گسیخته و کمبود در سه ماه آینده…