مرور برچسب

ارز آوری آب انار

ارز آوری آب انار 15 برابر نفت!

آیا می دانستید یک بشکه آب میوه انار ارز آوری آب انار 15 برابر نفت می‌تواند داشته باشد؟ «ارز آوری آب انار 15 برابر نفت یعنی یک بشکه آب میوه انار می‌تواند حدود ۱۵ برابر نفت ارزآوری داشته باشد» این مهم ترین بخش صحبت های یکی از اعضای هیئت…