مرور برچسب

آهک در دامپروری

نقش آهک در پرورش مرغ و طیور

نقش آهک در پرورش مرغ و طیور به منظور ضدعفونی سالن های پرورش مرغ و جوجه است. جوجه ها در مقابل بیماری های میکروبی و قارچی بسیار حساس هستند و بیمار شدن گله می تواند ضرر های مالی شدیدی به مرغداران و پرورش دهندگان طیور وارد نماید.  نقش…

اهمیت استفاده از آهک در جایگاه دام

آهک یک ماده  معدنی  است  که از معدن آهک استخراج  می شود  سپس  کارهایی بر  روی آن انجام  می دهند وآن را به صورت پودر سفید رنگی در می آورند آهک یک ماده قلیایی است . اثر بسیار زیادی در از بین بردن میکروب ها  و عواعل  بیماریزا دارد  بنابراین …