مرور برچسب

آنتراکتوز زیتون

بیماری ذغالی زیتون (آنتراکنوز زیتون)

بیماری ذغالی زیتون یا بیماری آنتراکتوز زیتون باعث زردی و سوختگی برگها، ریزش برگها و مرگ سر شاخه ها در فصل پاییز می شود. مهمترین آسیب در هنگام بلوغ میوه ها رخ داده و لکه های تیره و فرورفته در آنها مشاهده می شود که اغلب همراه با تولید
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )