مرور برچسب

آفت عسلک پنبه

چگونگی کنترل عسلک پنبه یا مگس سفید

عسلک پنبه با نام علمی  Bemisia tabaciو نام لاتین  White fliesدر مزارع پنبه انتشار جهانی دارد و از دیر زمان در مناطق پنبه کاری ایران وجود داشته و اولین بار در سال ۱۳۲۳ در اطراف کرمان توسط بشیر الهی مشاهده و جمع آوری گردیده و در همان سال در
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )