مرور برچسب

آفت سفیده کوچک کلم

آفت سفیده کلم

آفت سفیده کلم از آفات مهم کلم می‌باشد که به دو نوع سفیده بزرگ و سفیده کوچک تقسیم می شود. کلم، کلم گل، شلغم، ترب، تربچه و کلم قمری از جمله گیاهان میزبان سفیده بزرگ و سفیده کوچک می‌باشند. دامنه انتشار این دو حشره بسیار وسیع است. آفت سفیده
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )