مرور برچسب

آفت زنجرک ها

زنجرک ها و کنترل و مدیریت آنها

زنجرک ها که به زنجره مانند ها معروفند جزئ خانواده Cicadellidae یکی از پر گونه ترین خانواده حشرات به شمار می آیند. زنجرک ها غالبا آفت گلخانه ای محسوب می شوند و تعداد اندکی از آن ها سبب بروز خسارت می شوند.  اندازه معمولی  این گونه ها 2
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )