مرور برچسب

آفت بید انجیر یا پروانه برگخوار انجیر

درباره آفت بید انجیر یا پروانه برگخوار انجیر و کنترل آن

آفت بید انجیر یا پروانه برگخوار انجیر (Ocnerogvia Amanda) یکی از مهمترین آفات درخت انجیر است که اولین بار سال ۱۳۴۰ در ایران در مناطق انجیرکاری فارس گزارش شده است. این آفت امروزه خسارت زیادی رو به باغ های انجیر وارد می کند. پروانه
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )