مرور برچسب

آفت آبدزدک

آفت آبدزدک و آشنایی با روش های کنترل آن

آفت آبدزدک نام یک تیره از دسته ی راست بالان است که همه چیز خوار هستند. این حشره با جویدن و قطع ریشه و طوقه گیاه باعث مرگ آن می شوند و همچنین با حرکت خود در داخل خاک باعث ایجاد کانالهایی در زمن میشود. آشنایی با آفت
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )