مرور برچسب

آفات و بیماری های عدس

چگونگی کنترل بیماری آنتراکنوز عدس

بیماری آنتراکنوز عدس باعث میشود که لکه ها در ابتدا بر روی بخش های پایینی ساقه ظاهر شده و بعد از آن در بخش های دیگر گیاه توسعه پیدا می کنند. سپس برگها قهوه ای می شوند. بیماری آنتراکنوز عدس آنتراكنوز با ظهور لکه هایی روی برگ ها، ساقه

کاشت ، داشت و برداشت عدس

عدس از نظر داشتن پروتئین بسیار غنی و سرشار است. داشتن این مواد پروتئینی موجب توجه به کاشت ، داشت و برداشت عدس شده است. کاشت ، داشت و برداشت عدس (کاشت) عدس سازگاری زیادی به انواع خاکها نشان می دهد و می توان در خاکهای رسی سنگین تا

درباره بیماری برق زدگی عدس

بیماری برق زدگی عدس در ایران یکی از بیماری های بسیار مهم عدس است. در اکثر استان های کشور وجود دارد و علاوه بر عدس روی نخود و باقلا نیز گزارش شده است. بیماری برق زدگی عدس یکی از مهم‌ترین بیماري‌هاي عدس است و در مناطقی مانند آمریکاي

بیماری پژمردگی آوندی عدس

بیماری پژمردگی آوندي عدس ناشی از قارچ F. oxysporum f.sp. lentis یکی از بیماری‌های مهم خاکزاد عدس در ایران و جهان است که خسارت زیادی وارد می‌کند و نقش اصلی در کاهش محصول عدس دارد. بیماری پژمردگی آوندي عدس یکی از مهمترین و
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )