مرور برچسب

آفات و بیماری های خربزه

آفت سر خرطومی جالیز و چگونگی کنترل آن

آفت سر خرطومی جالیز یکی از آفات و بیماریهای خربزه می باشد. این حشره به گیاهان خانواده کدوییان از قبیل خربزه، هندوانه، طالبی، خیار و کدو حمله می کند. آفت سر خرطومی جالیز سه نسل در سال دارد و زمستان را به صورت حشره کامل در…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )