مرور برچسب

آفات و بیماری های جو

بیماری کوتولگی زرد جو

بیماری کوتولگی زرد جو یکی از مهمترین ویروس‌های غلات در دنیا می باشند. بررسی‌های انجام‌شده بیانگر پراکنش ویروس‌های کوتولگی زرد جو (Barley yellow dwarf virus, BYDV) و غلات (Cereal yellow dwarf virus, CYDV) در کشور و غالب بودن BYDV-PAV

بیماری اسکالد جو یا کچلی جو و چگونگی کنترل آن

بیماری اسکالد جو یا کچلی جو در بسیاری از مناطق دنیا به خصوص نقاط با آب و هوای سرد و نیمه مرطوب شایع است. در ایران نیز کچلی یا سوختگی برگ جو که با نام اسکالد جو نیز شناخته ی شود از بسیاری مناطق گزارش شده است. بیماری اسکالد جو یا
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )