مرور برچسب

آفات لوبیا

بیماری ویروس موزائیک زرد لوبیا

بیماری ویروس موزائیک زرد لوبیا یکی از بیماری های مهم گیاه لوبیا است که باید همه کشاورزان به ان توجه کنند . درغیر اینصورت خسارت زیادی خواهند دید و باعث ضرر و زیان آن ها خواهد شد. بیماری ویروس موزائیک زرد لوبیا ویروس موزائیک زرد

بلایت هاله ای لوبیا

بلایت هاله ای لوبیا به طور معمول در مزارعی که در آن­ها از بذرهای آلوده جهت کشت استفاده شده است یا در مزراعی که در سال­های گذاشته، سابقه­ بیماری را داشته­ اند، وجود دارد. در صورت وجود آب و هوای گرم و مرطوب و خیس ­بودن سطح بوته ­ها، احتمال

بیماری پوسیدگی پیتیومی لوبیا

بیماری پوسیدگی پیتیومی لوبیا دارای گونه های متفاوتی می باشد ولی به طور کلی عامل این بیماری گیاهی روی بسیاری از گیاهان بیماری زا هستند. بیماری پوسیدگی پیتیومی لوبیا قارچ پیتیوم دارای گونه های متفاوتی می باشد ولی به طور کلی عامل این

همه چیز در مورد بیماری زنگ لوبیا

بیماری زنگ لوبیا در مناطقی که دارای رطوبت بالایی هستند شدت بیشتری داشته و علاوه بر لوبیا روی گونه های دیگری از گیاهان خانواده باقلاییان نیز ایجاد آلودگی می کند. مشخصات بیماری زنگ لوبیا جوشهای مربوط به بیماری در همه قسمتهای هوایی ظاهر

عارضه لکه زاویه ای برگ لوبیا

عارضه لکه زاویه ای برگ لوبیا در سال 1878 در ایتالیا دیده شد و هم اکنون در بسیاري از کشورهاي تحت کشت لوبیا گزارش شده است و بخصوص در کشورهاي گرمسیري مخرب می‌باشد. بیماري لکه زاویه‌اي از استرالیا، ژاپن، ایران، هندوستان و اروپا گزارش شده است.

همه چیز در مورد آنتراکنوز لوبیا

بیماری آنتراکنوز لوبیا در مناطق مرطوب خیلی رایج است و در شمال کشور به مقدار زیاد دیده میشود. قارچ عامل این بیماری بذرزاد میشود. و کافی است بذر آلوده در مناطق مرطوب کشت شود تا بیماری شیوع پیدا کرده و خسارت بزند. این قارچ به خصوص به غلاف

درباره عارضه پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا یا زردی

بیماری پوسیدگی فوزاریومی لوبیا یا زردی یکی از بیماری های گیاهی مهم و تاثیر گذار روی لوبیا است. این بیماری گیاهی به طور معمول در اکثر مناطق زیر کشت این محصول مشاهده می شود. عامل این بیماری باعث آسیب به تمامی حبوبات می شود. بیماری
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )