مرور برچسب

آفات عدس

بیماری برق زدگی عدس و راه های کنترل و مدیریت آن

بیماری برق زدگی عدس در ایران یکی از بیماری های بسیار مهم عدس است. در اکثر استان های کشور وجود دارد و علاوه بر عدس روی نخود و باقلا نیز گزارش شده است. بیماری برق زدگی عدس یکی از مهم‌ترین بیماري‌هاي عدس است و در مناطقی مانند آمریکاي…

بیماری پژمردگی آوندی عدس و چگونگی درمان آن

بیماری پژمردگی آوندي عدس ناشی از قارچ F. oxysporum f.sp. lentis یکی از بیماری‌های مهم خاکزاد عدس در ایران و جهان است که خسارت زیادی وارد می‌کند و نقش اصلی در کاهش محصول عدس دارد. بیماری پژمردگی آوندي عدس یکی از مهمترین و…

بیماری آنتراکنوز عدس و علایم آن

بیماری آنتراکنوز عدس باعث میشود که لکه ها در ابتدا بر روی بخش های پایینی ساقه ظاهر شده و بعد از آن در بخش های دیگر گیاه توسعه پیدا می کنند. سپس برگها قهوه ای می شوند. بیماری آنتراکنوز عدس آنتراكنوز با ظهور لکه هایی روی برگ ها، ساقه…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )