مرور برچسب

آفات عدس

بیماری برق‌زدگی عدس

بیماري برق‌زدگی عدس در بخش‌هایی از هند و آمریکا اهمیت دارد ولی با وجود اینکه در بقیه مناطق کشت نیز دیده می‌شود، اهمیت اقتصادي بالایی ندارد. بیماري برق‌زدگی عدس یکی از مهم‌ترین بیماري‌هاي عدس است و در مناطقی مانند آمریکاي جنوبی،

درباره بیماری برق زدگی عدس

بیماری برق زدگی عدس در ایران یکی از بیماری های بسیار مهم عدس است. در اکثر استان های کشور وجود دارد و علاوه بر عدس روی نخود و باقلا نیز گزارش شده است. بیماری برق زدگی عدس یکی از مهم‌ترین بیماري‌هاي عدس است و در مناطقی مانند آمریکاي

بیماری پژمردگی آوندی عدس

بیماری پژمردگی آوندي عدس ناشی از قارچ F. oxysporum f.sp. lentis یکی از بیماری‌های مهم خاکزاد عدس در ایران و جهان است که خسارت زیادی وارد می‌کند و نقش اصلی در کاهش محصول عدس دارد. بیماری پژمردگی آوندي عدس یکی از مهمترین و
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )