مرور برچسب

آفات درخت پسته

بیماری لکه برگی سپتوریا پسته

بیماری لکه برگی سپتوریا پسته یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین بیماری‌هایی است که درخت پسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بیماری نشانه‌های مشخصی روی برگ‌ها و سایر اجزای گیاه نشان می‌دهد و می‌تواند به‌صورت گسترده در باغات پسته باعث خسارت و ضرر

کرم پوست خوار پسته یا کراش

کرم پوست خوار پسته یا کراش Arimania komaroffi دارای میزبان اختصاصی پسته است. این آفت در زمستان به صورت شفیره در زیر برگهای مانده در باغ پسته یا پوسته های درختان زندگی می کند و زنده می ماند. کرم پوست خوار پسته یا کراش پروانه پوست

علایم آفت پروانه برگخوار خاکستری پسته

پروانه برگخوار خاکستری پسته یکی از آفات مهم پسته است .علاوه بر پسته اهلی در جنگل های مخلوط پسته وبادام نیز دیده می شود .وجود این آفت از اغلب کشورهای خاورمیانه و هر کجا که درختان پسته وجود دارد گزارش شده است. پروانه برگخوار خاکستری پسته

آفت پروانه چوبخوار پسته یا آفت کرمانیا

آفت پروانه چوبخوار پسته یا آفت کرمانیا Kermania pistaciella Amsel یکی از آفات مهم پسته ایران است که در اکثر مناطق پسته خیز کشور وجود دارد. این حشره از راسته بال‌ پولکداران Lepidoptera، خانواده Oinophilidae و زیر خانواده Hieroxestinae

بیماری سر خشکیدگی درختان پسته

بیماری سر خشکیدگی درختان پسته یک بیماری جدی در مناطق پسته‌کاری می‌باشد که اکثر ارقام پسته که در شرایط نامطلوب رشد می‌کنند، به آن مبتلا می گرددند. بیماری سر خشکیدگی درختان پسته به طور کلی سر خشکیدگی درختان پسته در سال‌هایی

نماتد ریشه درخت پسته و راههای مبارزه با آن

نماتد ریشه درخت پسته نماتد با تغذیه از محتویات ریشه و ایجاد زخم وغده باعث خسارت به گیاه می شوند. نماتدها در خاکهای سبک در انواع نماتد ریشه درخت پسته: نماتد سنجابی: Paratylenchus hamatus نماتد مولد زخم ریشه: neglectus
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )